Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
NHÀ MÁY SX BAO BÌ PP CHUYÊN DỤNG - THAN ĐÔNG BẮC
BỘ QUỐC
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
Kính gởi: QUÝ CÔNG TY

Đầu tiên, NHÀ MÁY SX BAO BÌ PP CHUYÊN DỤNG THAN ĐÔNG BẮC- BỘ QUỐC PHÒNG kính chúc Quý Công ty luôn Thành đạt, Thắng lợi – Sức khỏe –
MÁY KIỂM TRA ĐỘ BỀN PHÁ VỠ
Come tech
Thiết bị thiết kế sử dụng dầu thủy lực để phá vỡ mẫu. Thiết bị này dùngđể kiểm tra độ bền phá vỡ của vật liệu trong các ngành giấy, da, dệt
may, bao bì….
- Thiết
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false