Không người quản lý nên cần bán cơ sở tái chế nhựa pp.
Cơ sở hoạt động hơn 2 năm, vẫn đang hoạt động tốt.
Giấy tờ đất và giấy phép hoạt động kinh doanh đầy đủ.
Cơ sở ngây mặt tiền đường nhựa, thuận lợi đi
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ DECOWOOD TRÊN CƠ SỞ NHỰA POLYRESIN VÀ SỢI THỦY TINH
1/ ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ
+ Công nghệ được sử dụng phương pháp HAND – PLAY UP truyền thống
+ Sản phẩm làm ra rất đa dạng tùy theo mục đích