PPG and POP From GC POLYOLS Thái Lan (Fields: Flexible, CASE, Rigid Polyols)

Offer to Sell
FLEXIBAL POLYOLS: PPG GENIX GS 3000R;  HRPPG-FA703, 921;
                              POP FS7301;   HRPOP-KC900


CASE POLYOLS: GENIX GA5000;PA2000


RIGID POLYOLS: GENIX HS209; FA750; RP410A
Người liên hệ: Mr. KHOA (Joseph)
Chức vụ: Sale Representatives
Mobi: 0334997368
Điện thoại: (028) 37700899 - Fax: (028) 37700897
Địa chỉ: KCX Tân Thuận, Q7, HCM
Quốc gia: Vietnam
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*