Ban hat nhua PP off trang trong

Offer to Sell
Cong ty Phu Thanh hien co loai nhua PP off trang trong, dung de san xuat mang film hay can mang ep ly.
So luong: 6 tan
Don gia: 32,000 khong vat
Don gia nay giao hang tai kho ben ban.
Quy cong ty co nhu cau, xin lien he: Mr. Thanh   0938112569 or 0909787638
Người liên hệ: Mr. Thanh
Chức vụ: Giam Doc
Mobi: 0909787638 or 0938112569
Điện thoại: 0909787638 - 0938112569 - Fax: 08-39756653
Địa chỉ: 35 Khuong Viet, P. Phu Trung, Q. Tan Phu, HCM
Quốc gia: Vietnam
Website:
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*