Vina Polymer

Chuyen san xuat, gia cong hat nhua PE compound, nghien cac loai nhua LLD,LD,HD,PVC,POM,ABS,...
Người liên hệ: Ms. Le Diep
Chức vụ: P KD
Mobi: 0917933934
Điện thoại: 0917933934 - Fax:
Địa chỉ: Binh Duong
Quốc gia: Vietnam
Website:
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*