CONG TY TNHH VAI BAT NHUA HAN NAM

Logo Chuyên gia công bạt nhựa các loại: may, hàn nhiệt, đóng khoen ...
Mặt hàng chủ lực bạt nhựa, bạt lưới phục vụ cho công trình, công trường xây dựng.
Rất vui được hợp tác với các đối tác xa gần.
Người liên hệ: Mr. Tien
Chức vụ: GIAM DOC
Mobi: 0918337255
Điện thoại: 0618971836 - Fax: 0618971839
Địa chỉ: AP THANH HOA, XA HO NAI 3, HUYEN TRANG BOM, DONG NAI
Quốc gia: Vietnam
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*